AJVPORTUFONTE

PORTUFONTE
                                                                        

www.ajvportufonte.nl


Portufonte

fonte= fuente= fontaine= fontana= fountain,
met andere woorden: een bron van inspiratie in communicatie in het Portugees,
de taal waarmee het tolk- vertaalbureau begonnen is.


S.I.G.V.-gediplomeerd - Beëdigd Tolk-Vertaler Frans/Portugees - Geregistreerd Rbtv nr. 565 - Lid NGTV
KvKnr. 10040079