AJVPORTUFONTE

Levering
                                                                        

www.ajvportufonte.nl

Levering

De vertalingen kunnen zowel op papier als digitaal aan u worden geleverd. De te vertalen tekst bij voorkeur per e-mail leveren in Word.

Voor particulieren
Uit het buitenland afkomstige documenten zoals huwelijksakten, rijbewijzen, geboorteakten kunt u per e-mail toesturen. In geval van een beëdigde vertaling wordt deze vervolgens aan de brontekst gehecht en van stempels voorzien. Na ontvangst van uw betaling, bij voorkeur per elektronische overmaking, krijgt u het geheel per post thuis gestuurd.
U kunt vervolgens bij de betreffende instantie de beëdigde vertaling overleggen tezamen met het originele document.

Voor documenten met beëdigde vertaling die naar buitenlandse instanties worden verstuurd of aan hen worden overlegd, moet eerst nog de handtekening van de beëdigd vertaler gelegaliseerd worden. Zie hiervoor: apostille + legalisatie

Op levering van alle diensten zijn de algemene voorwaarden van het NGTV van toepassing.

S.I.G.V.-gediplomeerd - Beëdigd Tolk-Vertaler Frans/Portugees - Geregistreerd Rbtv nr. 565 - Lid NGTV
KvKnr. 10040079