AJVPORTUFONTE

Opleiding en ervaring
                                                                        

www.ajvportufonte.nl

Opleiding en ervaring

2010-11 – Docent jaarcursus Portugees SIGV juridisch vertalen strafrecht
2007-08 – Docent jaarcursus Portugees SIGV juridisch vertalen strafrecht
2004-06 – Docent jaarcursus tolkvaardigheden Portugees etc.
2000      – Diploma gerechtstolk Frans (SIGV)
1997      – Diploma gerechtstolk Portugees (SIGV) Stichting Instituut Gerechtstolken- en
                 Vertalers
1988-92 – SOMA-Opleiding tot vertaler te Utrecht. Afgestudeerd Portugees vertalen.
1973-78 – Ubbo-Emmius Lerarenopleiding te Leeuwarden. Afgestudeerd Engels 2e graads,
                 Frans 3e graads     

Werkervaring
Vanaf 1992 tot heden: Vertalen van teksten op wetenschappe­lijk, juridisch, economisch, technisch, journalistiek en literair gebied.
Vertalingen uitgevoerd voor diverse bu­reaus en organisaties.     
Vanaf november 1994 werkzaam als free-lance tolk Portugees bij het tolkencentrum Arnhem.
Vanaf maart 1995 idem als tolk Frans.
Vanaf 1996 landelijk (later TVCN), fulltime getolkt in beide talen, en ook rechtstreeks voor rechtbanken, politie, notarissen en advocaten.
2004 tot heden – Verbonden als docent tolkvaardigheid en juridisch vertalen Portugees aan het SIGV
Klik hier voor een uitgebreid overzicht.

S.I.G.V.-gediplomeerd - Beëdigd Tolk-Vertaler Frans/Portugees - Geregistreerd Rbtv nr. 565 - Lid NGTV
KvKnr. 10040079